Kurzy a semináre

1. konferencia o sexuologickej práci s telom

Areál nemocnice v Bohniciach, Divadlo za Plotem | Praha
16.4.2016


Sexological bodywork je profesia, ktorá ponúka zážitkové somatické vzdelanie v oblasti sexuality a intimity s presahom do iných odvetví bežného života. Zahŕňa širokú škálu techník a metód, ktoré pomáhajú ľuďom meniť návyky a stereotypy v sexuálnom správaní, uzdravovať traumy, uvoľňovať emócie a využívať naplno potenciál nášho tela tak, aby sme žili spokojný a naplnený život. Zásadne prispieva k zdravému a vedomému prístupu k sebe, svojmu partnerovi a k svetu, v ktorom žijeme.


Sexological bodywork založil v roku 2003 Joseph Kramer, PhD., čoby svetovú profesiu, ktorá je dnes využívaná už na všetkých kontinentoch. Aktuálne prebiehajú profesionálne výcviky v USA, Austrálii, Latinskej Amerike a Európe. V ČR prebehli od roku 2012 už štyri ročníky tohto medzinárodného výcviku pod vedením Denisy Říha Palečkovej a Richarda Vojíka.


Sexological bodyworker (CSB) označuje sprievodcu sexuologickej práce s telom, ktorý pomáha jednotlivcom, párom alebo skupinám nadviazať hlbší kontakt so svojím telom a prehĺbiť ich telesné prežívanie.

Na konferencii sa dozviete, ako môže táto profesia prispieť k zvýšeniu kvality vášho intímneho života. Čaká vás pestrý program s príspevkami sexuologických bodyworkerov, ktorí budú referovať o tom, ako prebieha sexuologická práca s telom v praxi. Referáty budú doplnené o konkrétne kazuistiky.

Ide o prvú konferenciu o sexuologické prácu s telom na svete!

viac informácií o programe a prednášajúcich nájdete na www.konferencesb.cz

Termín: 16.4.2016 10:00 -18:00


galéria

video

facebook

instagram

Tiež by Vás mohlo zaujímať

partneri