Kurzy a semináre

Potešenie a liečenie - vaginálne mapovanie

Centrum Karlovka, Karlova 25 | Praha 1
7. - 8.11.2015


Seminár pre ženy (a mužov), ktorí túžia prežívať viac radosti, lásky, otvorenosti, zmyselnosti, ukotvenie a smeru vo svojom živote. Liečenie tráum, uvoľnenie "zamrznutých" emócií, zvyšovanie citlivosti a potešenie :-)

Na tejto skupine využijeme jednu z najefektívnejších dotykových techník, ktorá slúži na rozpustenie starých tráum a bolestí na emočnej i telesnej úrovni.

Denisa Říha Palečková

Veľká časť žien, s ktorými sa stretávam, niekde v hĺbke tela a duše cíti, že by v živote aj v intímnej oblasti mohli a mali prežívať VIAC. Viac lásky, viac naplnenie, viac zmysle, viac radosti, viac hĺbky, viac vášne ... V príručkách pre zlepšenie sexuálneho života sa spravidla stretneme s radom technických príručiek, ktoré však z intímneho života robí skôr zručnostný a športový výkon, než aby viedli k naplňujúcemu milovanie a blaženosti. Spomínané "tipy a triky" sa často míňajú účinkom preto, že cesta k prehĺbeniu ženskej sexuality nevedie skrz silnejšiu stimuláciu, ale vďaka zvýšeniu vlastnej citlivosti, ukotvenie sa vo svojom strede, otvorenie sa a odovzdania. Namiesto "pridávania" techník a stimulácií predovšetkým uberáme a rozpúšťame to, čo hĺbke a intenzite zážitku blaženosti bráni.


Minulá bolesť nás v súčasnej chvíli už neohrozuje, hoci sa správame, ako by to tak bolo...

Ako ženy sa túžime a súčasne bojíme odovzdať. Nie je väčšia slasť, než sa s úplnou dôverou otvoriť. Ale máme strach zo sklamania a bolesti ... A tak sa zatvárame, na základe minulých generačných zranenia. Zážitky z minula, ktoré boli viac či menej bolestivé, spôsobujú v našom tele určité "zamrznutie" a brnenie. "Chránime" sa tak pred zážitkom bolesti, ale spolu s tým aj pred zážitkom potešenia, radosti a intimity. Tým, že sa uzatvárame strachom z bolesti, uzatvárame sa aj láske. Pritom minulá bolesť nás v súčasnej chvíli už neohrozuje, hoci sa správame, ako by tomu tak bolo.

Budeme rozpúšťať tieto "zamrznuté" miesta a uvoľňovať emočný náboj v nich ukrytý. Vďaka tomu sa môže objaviť celkom nová, často doteraz nepoznaná citlivosť, vnímavosť, blaženosť a vnútorná sloboda. Tento prežitok tiež dodáva vieru v samého seba, hlboké ukotvenie vo svojom strede a kľud spojený s múdrosťou.

Základom nie je "získať" či naučiť sa niečo nové, niečo zmeniť a "prerobiť". Iba rozpustiť to, čo nám bráni v prežitku vlastnej podstaty. Skrátka zhodiť brnenie s porozumením tomu, že ho už nepotrebujeme.


Čo je to vlastne technika vaginálny mapovanie?

Jedná sa o dotykovú techniku, pri ktorej jemne masírujeme tkanivo vagíny. "Mapujeme" pritom jej citlivosť. Žena sa tak vedome spája s pocitmi, ktoré sú v intímnej oblasti nazhromaždené. Niektoré miesta sú necitlivé, niektoré plná potešenia, iné plné rôzneho druhu emócií: smútok, zlosť a pod. Ženské pohlavie je receptívne, prijímajúce a má tendenciu v sebe zhromažďovať a "pamätať" si rôzne druhy zážitkov, príjemných aj bolestivých. Pri bežnom milovaní, hoci sa dotýkame vagíny, často tieto pocity vôbec nemusia byť vnímané - stávajú sa zreteľné až pri spomalení sa, pri práci s dychom a rozšírenej vnímavosti.

Ak žena zažila vo svojom živote bolestivé skúsenosti, spontánna reakcia je "zamrznúť a necítiť". To sa potom v priebehu života prejavuje ako určitá spravidla všadeprítomná hladina napätia a stresu - vlastnú energiu využívame na potlačenie toho, čo nebolo dostatočne prežité a čo má tendencie sa znovu a znovu aktivovať. Pohyb, dych, zvuk, dotyk ... to všetko sú nástroje, ktoré zvyšujú hladinu energie - a tým pádom aj cítenie - v našom tele. Ak sme v sebe "zamrzli" bolesť z minula, nedali jej priestor sa vyjadriť a z tela odísť, prežívame potom spomínané napätie, často bez toho aby sme si ho uvedomovali. Tiež sa podvedome bránime prehĺbeniu intimity vo vzťahu - pretože aj to aktivuje v prvej fáze starú bolesť.

Táto dynamika zážitku vzniká nielen pri silných traumách ako je napríklad sexuálne zneužitie, gynekologické zákroky, ťažké pôrody a pod ... Niekedy stačia aj zdanlivo nevinné podnety ako niečia poznámka, pohľad, zraňujúce slová vo chvíľach, keď sme otvorené a zraniteľné. Bez toho aby sme to vedome zaznamenali, podvedome "stuhnú" a príslušný pocit, ktorý sme neprežili a nevyjadrili, potom utesňujeme v tele.

Pri použití techniky zvanej vaginálne mapovania / "vaginal mapping" znovu prebúdzame citlivosť tohto jemného tkaniva. Spolu s tým sa uvoľňujú z tela prežitky, ktoré patria do minulosti, a v prípade, že boli bolestivé, tak spôsobujú určité "zamrznutia" či "obrnení" tkaniva vaginálnych stien. Vďaka tomu ženy pri milovaní často necítia dosť výrazne, alebo môžu vnímať aj nepríjemné pocity a bolesť.

S tým spontánne súvisí znížená chuť k sexu, prípadne možnosť rýchleho, dynamického sexu ako jediná zaujímavá varianta. Pri intímnejšom a jemnejšom spojení sa však znovu objavujú aj pocity zraniteľnosti a bolesti, a to môže byť pre ženu tak nepríjemné, že intímny kontakt spontánne obmedzí - niekedy s pocitom, že partner nie je dosť vnímavý, prítomný a pod. (Projekcia).

Prečo pracovať s dotykom a telom?

Hoci môžeme rozumieť príčinám bolesti a ťažkostí v našom živote, samotné pochopenie súvislostí k zmene nestačí. Každý zážitok, každý pocit je najprv v tele a až následne mu dáme určitú "nálepku", označenie a hľadáme príčiny jeho vzniku atď.

Pri technike VM ideme priamo k pamäti a múdrosti tela. Navyše ani nie je potrebné poznať, kde aký pocit vznikol a prečo. Dôležité je jeho precítenie a uvoľnenie. Je to ako keď sa zbavujeme odpadu z tela. Potom sa môžeme tešiť ukotveniu vo vlastnom strede, ktoré prežívame ako hlboký pokoj a väčšiu vnútornú slobodu - objavujú sa netušené nové možnosti v našom živote.

Výhody práce v skupine

Vďaka zdieľaným prežitkom čerpáme aj z múdrosti a skúsenosti všetkých ostatných. Učenie prebieha nielen na úrovni informácií a logiky, ale aj na úrovni tela. Všetko, čo poznáme, uvoľníme a vyliečime v sebe, je súčasne darom pre všetkých ostatných. A naopak, liečenie a poznanie každej zúčastnenej ženy je darom aj pre nás.

"Je lepšie ísť najprv na kurz alebo na individuálne sedenie vaginálneho mapovanie? Čím sa líši kurz a individuálne sedenia v Tantra Spa? "

Oboje ponúka niečo a hoci je metóda jedna a tá istá, je aj zážitok často odlišný. Niečo môže poskytnúť len seminár a niečo zase hlavne individuálne sedenia.

Seminár - niektoré z odlišností oproti individuálnemu sedenie:

1 / Výklad k metóde priamo od lektorov Denisy Palečkovej a Richarda Vojíka, ktorí VM do Českej republiky zaviedli v rámci výcviku Sexological bodywork. Kurzy Potešenie a liečenie pre laickú i odbornú verejnosť organizujú v SR od roku 2012.

2 / Vďaka aktívnej účasti mnohých ďalších žien vzniká na semináre jedinečné "liečivé pole". Skúsenosť a posun každej jednotlivej účastníčky konania je súčasne aj obohatením pre ostatné ženy. Rad z vás má možno skúsenosť, že v skupine si zacvičíte (napríklad jogu, zumbu, ...) oveľa lepšie a výdatnejšie, než robiť to isté doma. Tu okrem tohto efektu ešte dochádza k obohateniu každej ženy aj na vnútornej rovine skrze skúsenosť ostatných.

3 / Seminár dopĺňajú ďalšie techniky práce s telom a dychom pre hlbšie uvoľnenie a pustenie nepotrebného.

4 / Na seminár je možné vziať aj svojho partnera, kamaráta, kamarátku ... niekoho, kto sa metódu naučí as ktorým potom môžete pokračovať aj po kurze v ďalších sedeniach. Tiež na kurze sa zoznámite s ďalšími, ktorí sa postup naučili a môžete sa na ďalších sedeniach dohodnúť spoločne.

Individuálne sedenia - výhody:

1 / Pracujete so skúsenou masážnou terapeutkou či terapeutom. Tí majú s metódou už bohaté skúsenosti a sú pre Vás veľmi kvalitnými sprievodcami. (Dôležité: zistiť si: kam idem, ku komu idem, aké má daný terapeut vzdelanie a skúsenosti, aké má referencie ...).

2 / Vďaka súkromiu sa môžete možno ľahšie uvoľniť (avšak niektoré ženy sa zase lepšie uvoľnia vďaka tomu, že vnímajú uvoľnenie iných žien na seminári a funguje to ako inšpirácia).

3 / Na sedenie môžete byť sama alebo na želanie aj s partnerom. Tiež individuálne sedenia možno poňať ako výučbu. Niektoré ženy chcú, aby sa metódu naučil aj partner. Často potom volia variantu, že pri jednom alebo viacerých zo série sedení (VM ponúkame v balíčku minimálne 3 sedenia) je prítomný aj partner. Možno mu vysvetliť celý postup, učiť, alebo ho len nechať pozerať a byť prítomný, podporovať. Rad žien je na sedenie však rada aj sama, aspoň čiastočne. Môžu sa cítiť slobodnejšie; v tom zmysle, že nemusia nič vysvetľovať - čo ako prežívajú a prečo.

Seminár je výrazne cenovo dostupnejšie (2800 CZK, resp. 2500 CZK zvýhodnená cena pre páry za seminár; individuálne sedenia 9000 CZK za 3x3h sedenie) a ponúka veľmi hlbokú skúsenosť. Individuálne sedenie zase dáva príležitosť skúsenej terapeutky / terapeuta a dáva prijímajúci žene priestor len pre seba. Tiež je výhoda postupnosti sedenie, pretože VM je naozaj "cesta", ktorá trvá dlhšie ako jedno sedenie či jeden deň. Na prvýkrát sa určité témy a prežitky "otvoria", a potom dobiehajú. Pri pokračovaní v sedení žena vidí, aký robí pokrok.

Veľa žien volí to aj to. Nie je zase až tak podstatné, čím začať skôr. Možno vysvetlenie zo seminára a také určité "energetické zasvätenie" do atmosféry mapovanie je dobré na začiatok. Ale nie je podmienkou. S rámcom zoznamuje aj masážny terapeut / ka v rámci individuálneho sedenia.

Komu je seminár určený:

ženám, ktoré sa chcú naučiť a prežiť ozdravnú a oživujúcu silu tzv. vaginálneho mapovanie;
ženám a mužom, ktorí sa chcú túto techniku naučiť.

Skupina je otvorená pre jednotlivcov i páry.

Doplňujúce seminár: Liečenie jaziev

Jazvy v oblasti intímnej oblasti, či v oblasti bruška a chrbta ovplyvňujú intímne prežívanie ženy. Aj potom, čo sa rana po operácii, úraze, pôrodným zákroku pod. uzdravila, vnímame ju ďalej kvôli jazve, ktorá môže byť naďalej boľavý či necitlivá. Citaj viac TU

Seminár vedú lektori: Mgr. Denisa Říha Palečková CSB a Ing. Richard Vojík, CSB

Prinášajú úplne nový pohľad na intimitu a metódy, ako túto oblasť využiť pre zdravie, šťastie, partnerský život a osobný rozvoj. Vďaka svojim kurzom, prednáškam a článkov pomohli od roku 2002 už niekoľko tisícom ľudí k radostnejšími a naplnenému životu. Sú známi predovšetkým vďaka zostavenie celostnej zmyselnej masáže, ktorá sa u nás rýchlo rozšírila pod názvom tantrická masáž.

Vytvorili centrum masážou a osobného rozvoja Tantra Spa Prague. Spoločne s Josephom Kramerom, PhD. priniesli z USA do SR novú profesiu Sexological bodywork, s mimoriadnymi účinkami v somatickom vzdelanie i liečenia.

V roku 2013 založili Európsku akadémiu somatického vzdelanie - EASE, s cieľom sprístupniť benefity práce s telom širokej verejnosti a zabezpečiť certifikáciu profesionálov. Sú autormi výukového DVD Umenie dotyku.


Termín: 7. - 8.11.2015

Sobota: 10 - 20 h, nedeľa: 10 - 14h. V sobotu prestávka na obed približne 14 - 15:30. Odporúčam nechať si aj po skončení kurzu trochu čas pre seba, nikam sa neponáhľať ...
registrácia prebieha v sobotu od 9:30, program začína zľahka po 10:00

Kde:

Centrum Karlovka - Karlova 25, Praha 1
možnosť prespať v mieste konania

Kurzovné: 2800 CZK (cca 100€)

Zľava pre páry a matky na MD: 2500 CZK (cca 93€) / osoba. Pár = iba partnerská dvojica, nie dva kamaráti / kamarátky.

REFERENCIE:

Čo povedali účastníčky si môžete pozrieť vo videách.


galéria

video

facebook

instagram

Tiež by Vás mohlo zaujímať

partneri