Kurzy a semináre

Umenie dotyku

Váňúv statek, | Dubovice
4. - 6.8.2017


Kurz pre dospelých i deti

Masáž je plná úcty a citlivosti. Pomáha zbaviť sa hanby, milovať vlastné telo a oslavovať ho ako chrám duše. Budete v sebe prebúdzať bytosť, ktorá miluje a cíti.

Tento kurz je navyše otvorený aj pre DETI všetkých vekových kategórií - od bábätiek po pubertiakov.

Príďte s nami prežiť víkend plný relaxácie, radosti, hravosti a láskyplné blízkosti. Dotyk podporuje telo i dušu, otvára, posilňuje vzťahy. Pre deti bude okrem programu pripravený aj hrací kútik so strážením.

Príďte hýčkať nielen svoje zmysly vonnými olejmi, horúcimi žinkami, pierkami a hebkými rukavicami. Pozorný dotyk oživí každú bunku vášho tela. Zažijete pocit uvoľnenia, krásy a lásky k svojmu telu. Môžete prísť so svojim partnerom, ale aj sami. Deti akéhokoľvek veku sú na tomto kurze tiež vítané. Od dojčiat po dospievajúce. V kurze Umenie dotyku vás naučíme zmysly oživujúci a nežný rituál celostnej zmyselnej masáže. Bude sa cvičiť v dávaní i prijímaní láskyplného vedomého dotyku.

Rozmaznávajte svoje zmysly a starajte sa o svoje telo v bezpečnom prostredí.
Na kurze vytvárame bezpečnú atmosféru, kde sa môžete venovať objavovaniu, rozvíjaniu a vnímaniu svojho tela. Všetko prebieha v chránenom prostredí, medzi ľuďmi s otvoreným srdcom :-)

Citlivý dotyk podporuje uvoľnenie a otvorenie tela pre posilnenie našej základnej životnej sily.
Naučíte sa úvod rituálu Umenie dotyku a sled krokov pre pestrú a hravú masáž tela.
Náš rituál masáže má blahodárne účinky na psychiku a zdravie. Osviežuje myseľ, ozdravuje telo a rozsvecuje dušu :)

Rituál Umenie dotyku môžete upraviť podľa situácie a využiť mnohými spôsobmi:

ako zmyselný rituál medzi partnermi,
ako rešpektuplný nástroj úcty napríklad aj pri úplne cudzom človeku,
ako darček a hravý spôsob kontaktu medzi vami a vaším dieťaťom / deťmi,
medzi priateľmi, atď.

Rituál Umenie dotyku je hravý, oživuje zmysly, prebúdza radosť v tele. Naši klienti ho využívali napríklad aj pre:
- spestrenie dotykového kontaktu s bábätkom,
- liečenie dospievajúcich dievčat s anorexiou,
- spestrenie intímneho života partnerov,
- pre uvoľnenie, potešenie a rozvíjanie zmyselnosti ...

Spoznajte silu rituálu Umenie dotyku na vlastnej koži. A odneste si skúsenosti a zážitky, ktoré trvalo obohatia život vás i vašich blízkych.

Kurzy celostných zmyselných masáží sú jedny z našich najnavštevovanejších kurzov. Od roku 2005 sme usporiadali desiatky kurzov týchto masáží v Čechách, Anglicku, Dánsku a Belgicku. Zúčastnili sa ich stovky ľudí - aj z Nemecka, Nórska, Kanady, Litvy, Francúzska, Rumunska, Poľska, Talianska a ďalších krajín. Náplň seminárov sa v jadre dotýka všetkých rovnako, nezávisle na kultúrnych odlišnostiach.


Hlboko sa dotknete nielen tela, ale aj duše ...

Na kurze sa naučíte:

- úvod rituálu Umenie dotyku a sled krokov pre pestrú a hravú masáž tela

- olejovú masáž, masáž horúcimi žinkami, kožou a perím

- prítomnosť, vnímavosť

Pre koho je kurz určený?

Pre dospelých i deti všetkých vekových kategórií. Na kurz môžu prísť aj dospelí bez detí, ak majú deti radi a sú pripravení na ich prítomnosť na kurze :) Kurz nebude vedený s dôrazom na aspekty sexuality, ale prirodzenosť tela. Nahota detí i dospelých môže byť súčasťou kurzu, tak ako chodíme nahí do sauny (ktorá je v mieste tiež, rovnako ako bazén s teplou morskou vodou :)). Ak to tak necítite, nemusíte byť nahí, môžete sa masírovať aj plávať v spodnom prádle a pod.

Keď už deti nebudú chcieť byť na programe, alebo budete mať chuť užiť si masáž len s partnerom, je k dispozícii po celý deň detská herňa so strážením :)

Prečo ísť na kurz s deťmi?

DOTYK patrí medzi naše základné životné potreby. Hneď po uspokojení smädu a hladu potrebujeme pre svoju výživu práve fyzický kontakt. Od raného veku potrebujeme byť vyživovaní láskyplným dotykom.

Tiež vedecké štúdie dokumentujú, že bábätká, ktoré sú objímané, dotýkané a masírované, sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako tie, ktoré sú iba kŕmené. V kritických prípadoch je dotyk a láskyplný fyzický kontakt určujúcim faktorom pre ich prežitie.

Dotyk potrebujeme aj ďalej v priebehu detstva, dospievania a dospelosti. Z rôznych dôvodov sa ho deťom i dospelým často nedostáva v takej miere a kvalite, ktorú by potrebovali. Dotyk a fyzický kontakt sú naším základným nástrojom pre vyjadrovanie pocitu lásky a získavanie pocitu, že sme milovaní. Máme spontánnu potrebu našich blízkych a milované osoby hladkať, držať a objímať.

Z rôznych dôvodov sa tomuto inštinktu bránime. Celé generácie vyrastali a ďalej vyrastajú tak, že prvý kontakt po príchode na svet nie je matkino bruško a prsník, ale studené lekárske prístroje a nástroje a mechanický dotyk v gumených rukaviciach. Čerstvo narodené bábätká s ukrutnou potrebou fyzického kontaktu s telom matky sú odnášané na uzavreté oddelenie a mamičky sú vyzývané, aby si po pôrode v izbe bez dieťatka odpočinuli. Tým je narušovaná tá najzákladnejšia potreba kontaktu a pocitu bezpečia. Žiadne z mláďat cicavcov nezostáva po príchode na svet bez bezprostredného kontaktu s telom matky. Narušenie tejto prvotnej potreby telesnej blízkosti vedie na strane bábätka i matky k pocitu bolesti a dezorientácie, ktorú môžu potlačiť jedine určitým uzavretím sa a odcudzením - seba samých.

V priebehu života potom často zbierame ďalšie série zranení, keď sa namiesto blaženého rozpustenia sa v kontakte a láske zovrieme do napätia a izolácie. Často to potom robíme už úplne automaticky. Zabúdame, že by to mohlo a malo byť inak. Tento vzorec pochopiteľne prestupuje aj našu sexualitu, kde hľadáme vzrušenie a orgazmus, bez toho aby sme sýtili potrebu kontaktu a lásky.

Našťastie je možné aj zanedbané potreby nášho tela a duše kedykoľvek spätne dosýtiť. Preto je práca s láskyplným vedomým dotykom tak významná a zásadná. Umožňuje nám napojiť sa na základný zdroj svojej živosti a radosti. Nadobudnúť nám patriaci pocit istoty a bezpečia. Základného životného ukotvenia sa vo vlastnom tele.

Už 12 rokov organizujeme semináre v oblasti vedomého dotyku a intimity. A stále znova a znova počujeme otázku: "Ako mám v sexualite vychovávať svoje deti? Ako hovoriť o sexe od tých najmenších po dospievajúcich? "

Samozrejme ešte dôležitejšie než to, čo o sexe hovoríme, je to, ako sexualitu prezentujeme neverbálne. A sexualita sa pochopiteľne prejavuje cez dotyky. "Učenie o sexe" začína pre dieťa už tým, ako vidí doma svojich rodičov sa dotýkať, objímať, vymieňať si bozky... Ak je v otázke tela a sexuality doma napätie, môžu rodičia hovoriť deťom čokoľvek ... reč tela je zásadná.

Keď sa dotýkame vedome, keď dotykom vysielame lásku a prijatie, dávame tak druhému možnosť seba-poznania a seba-prijatia. Taký dotyk je darom. Či už v kontexte partnerstva, alebo v kontexte rodič-dieťa, medzi priateľmi, medzi kolegami či aj s cudzími ľuďmi. Vedomý láskyplný dotyk by sme mali pravidelne venovať aj sami sebe.

Pozývame Vás k rozvíjaniu kvality dotyku, ktorý je darom pre toho, kto dotyk prijíma aj dáva. A ktorý je mostom medzi oboma; mostom kontaktu a zblíženia. V rituále Umenie dotyku, ktorý v januári 2015 oslávil v Čechách 10 rokov, nájdete pomocníka pre rozvíjanie vlastnej živosti a lásky.


Lektori: Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB a Ing. Richard Vojík, CSB.

Prinášajú úplne nový pohľad na intimitu a metódy. Ako túto oblasť využiť pre zdravie, šťastie, partnerský život a osobný rozvoj. Vďaka svojim kurzom, prednáškam a článkom pomohli od roku 2002 už niekoľko tisícom ľudí k radostnejšiemu a naplnenému životu. Sú známi predovšetkým vďaka zostaveniu celostnej zmyselnej masáže, ktorá sa u nás rýchlo rozšírila pod názvom tantrická masáž.

Vytvorili centrum masáží a osobného rozvoja Tantra Spa Prague. Spoločne s Josephom Kramerom, PhD. priniesli z USA do SR novú profesiu Sexological bodywork, s mimoriadnymi účinkami v somatickom vzdelaní i liečení.

V roku 2013 založili Európsku akadémiu somatického vzdelania - EASE, s cieľom sprístupniť benefity práce s telom širokej verejnosti a zabezpečiť certifikáciu profesionálov. Sú autormi výukového DVD - Umenie dotyku.


Ubytovanie: ubytovanie v hoteli Bystré na Vysočine, Na podkove 84, Bystré

Cena

za kurzovné + ubytovanie a plnú penziu:

Dospelý: 4500 Kč / cca 160 EUR

Bábätká: zadarmo

Dieťa 2-12 rokov: 1500 Kč / cca 53 EUR

Dieťa 13-16 rokov: 2000 Kč / cca 71 EUR

Príplatok za izbu s vlastným sociálnym zariadením: 1000 Kč / cca 35 EUR za izbu na celý pobyt


galéria

video

facebook

instagram

Tiež by Vás mohlo zaujímať

partneri