Kurzy a semináre

Múdrosť tela ženy

Studio Karma Yoga, Korunní 25 | Praha 2
19. - 20.12.2015


Pre nás ženy je telo alfou a omegou. Kľúčom k našej radosti, sviežosti, láske i múdrosti.
Počas víkendu Vás povediem k tomu, aby ste svoje telo lepšie vnímali, počúvali mu, milovali ho.
A vďaka tomu prežívali viac radosti aj vo všetkých svojich aktivitách a vzťahoch.

 • Praješ si vstávať s radosťou, a tešiť sa na každý nový deň?
  Praješ si mať priateľstvo a vzťahy, ktoré Ťa podporujú a napĺňajú?
  Praješ si mať partnera, s ktorým si šťastná?
  Praješ si harmonickú rodinu a vychovať deti, pre ktoré je domov inšpirujúcim a bezpečným prístavom?
  Praješ si venovať väčšinu svojho času (i pracovného) veciam, ktoré Ti naozaj dávajú zmysel a bavia Ťa?
  Praješ si byť plná radosti a energie a žiť svoj život naplno?
Odpovede na uvedené otázky majú jedno spoločné: Na každú z nich totiž dokáže odpovedať Tvoje telo. Pre nás ženy je telo alfou a omegou. Kľúčom k radosti, šťastia, láske a zmysle. Je to náš vnútorný kompas, náš múdry radca.

Keď sa rozhodneme ho nevmímat, sme odtrhnuté samy od seba. Nemáme sa o čo oprieť. Riadime sa správaním a radami ostatných. Cítime v sebe zmätok. Nevieme poriadne, čo chceme, ani čo nechceme. Venujeme svoj čas aktivitám, ktoré nás vysilujú a zanechávajú pocit márnosti. Vstupujeme do vzťahov, kde prežívame bolesť, alebo nič moc necítime. Správame sa spôsobom, za ktorý samy seba nemáme radi. Prajeme si necítiť to, čo cítime. A nežiť to, čo žijeme. Je to situácia plná utrpenia.

Preto niekde v hĺbke duše cítime, že sme samy seba opustili. A ako sa nájsť?

Najpriamejšiu cesta k sebe sama je pre nás ženy naše TELO. Potrebujeme mu dať priestor. Načúvať mu. Milovať ho. Starať o neho. Vnímať, čo cíti. A s láskou to prijímať aj vyjadrovať.

Pre nás ženy je POTEŠENIE tou najsilnejšou cestou osobného rozvoja. Potešenie na všetkých rovinách. Ľahkosť a plynutie a radosť.

Rad žien, ktoré stretávam, má pocit, že by na sebe mali "pracovať". A že až sa "vypracujú", až potom začne ten skutočný šťastný život s partnerom a prácou snov.

OMYL!

Jediný možný rozvoj je cez láskyplné PRIJATIE toho, čo TERAZ JE. Plné prežitie prítomnosti vo svojom tele. A ak to, čo je, bolí, treba to vnímať, vyjadriť a s jemnosťou a láskou sa s tým rozlúčiť.
Rozlúčiť sa s bolesťou a utrpením. A urobiť priestor pre radosť a potešenie.

A to je moja pozvánka pre Teba! :)
Povediem Ťa k tomu, aby si svoje telo (ešte) lepšie vnímala, načúvala mu, milovala ho a nasledovala.
A vďaka tomu potom mohla prežívať (ešte) viac lásky, radosti a významu vo všetkých svojich aktivitách a vzťahoch!

Seminár je veľkou inšpiráciou aj pre tie, ktoré sa venujú práci so ženami vo svojej profesii.

Lektorka: Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB

Medzinárodne uznávaná učiteľka pracujúci v oblasti partnerských vzťahov, vedomej sexuality a celostných (tantrických) masážou. Certifikovaná lektorka Sexological bodywork (sexuologická práca s telom) pri IASHS (The Institute for Advanced Study of Human Sexuality, USA). Jej učenie je inšpirované tantrou, taoizmom, quodoushkou, sexological bodywork, budhizmom, jogou, rôznymi formami práce s telom a nedirektivními formami psychoterapie ... a vlastné životné skúsenosti.

Venuje sa práci s intimitou, láskou, partnerstvom a životným poslaním. Jej skupiny pre ženy sú prístavom umožňujúcim hlbšie sebapoznanie, budovanie sebadôvery, posilnenie lásky, načúvanie hlasu srdca a mystickej ženskej podpory. Pomáha k nájdeniu vlastnej úlohy vo vzťahu muž-žena, v práci i v živote.

Spolu s Richardom Vojíkom organizuje skupiny tantry a tantra masážou. Tiež ponúka osobné sedenie: tantra masáže, Sexological bodywork, poradenstvo a terapiu pre jednolivcov aj páry. Je spoluautorkou výukového DVD k legendárnemu rituálu celostnej zmyselné masáže Umenie dotyku


galéria

video

facebook

instagram

Tiež by Vás mohlo zaujímať

partneri