Ako predstaviť erotické pomôcky

Skutočný sex so skutočnou ženou

ďalší
článok
Sebaláska a vzťahy
Článok

Sebaláska a vzťahy

kategórie: Vzťahy, Láska |
publikované: 07.10.2015 | autor: Lucie Kolaříková

Komunikácia v zdravom láskyplnom vzťahu stojí na úprimnosti a pravde. Kto má sám seba rád, učí sa pomenovávať svoje potreby pravými menami a nepotrebuje už druhého manipulovať vo svoj prospech, pretože vie, o čo chce požiadať a pozná svoju hodnotu, a preto si dovolí požiadať.

Snahy o presadenie seba sama na úkor druhého sú v takom vzťahu okamžite spoznať a je možné si ich odpustiť, pretože obaja sa cítia príliš naplnene, než aby si vyčítali nedokonalosť.

Vzťah sa vyznačuje hlbokou intimitou a zdieľaním aj na poli sexuality. Neexistuje tabu a nie je treba tajiť svoje priania a predstavy. Milostné spojenie si partneri želajú pre spojenie samotné, pretože poskytuje ešte väčšiu blízkosť. Trvalým pocitom v takom vzťahu môže byť doslova fyzický pocit naplnenia citom a láskou a pocit nájdenia domova.

Odporúčania pre spokojný partnerský život

1. Rozviňte čo najviac samostatnosti, naučte sa riešiť svoje záležitosti sami

2. Prestaňte tunelovať svoj vzťah a brať z neho na úkor partnera. Začnite viac starať samostatne o svoje potreby a starajte sa o potreby partnera.

3. Nechajte dvere otvorené partnerovi, ak vás chce sám od seba vo vašich záležitostiach podporiť, ale neklaďte naň požiadavky - nemá voči vám žiadnu povinnosť

4. Starajte sa o seba a rozmaznávajte sa, nebojte sa pre to siahnuť do peňaženky. Partneri sa naučia túto zmenu rešpektovať a nakoniec radi uvidia, že ich náprotivok je spokojný.

5. Buďte čo najviac otvorení, choďte do intimity a partnerovi odhaľujte svoje tajomstvá

6. Učte sa novým komunikačným stratégiám. Je potrebné sa učiť nanovo vyjadrovať bez manipulácie, používania negatívnych slov, bez snahy zvíťaziť.

7. Buďte sami pre seba spoľahlivo stále tým najlepším priateľom. Budete spokojnejší a naplnenejší a prestanete zaťažovať partnera


​Láska - naša základná životná potreba.


Láska a blízkosť sú pre náš zdravý život nevyhnutné. Vývoj životných funkcií, schopností a psychického stavu je ovplynvnený predovšetkým v ranom detstve, viac mierou láskavej podpory rodičov než inteligenciou dieťaťa. Milované deti pozorných rodičov rýchlejšie chodia, rozvíjajú si jemnú motoriku, ľahšie rozvíjajú reč a slovnú zásobu. Dieťa, ktoré cíti podporu, sa nemusi starať o svoje bezpečie a môže v pokoji skúmať svoje možnosti a svet.

image

Dospelí môžu láskou liečiť svoje strachy, emočné bolesti a dokonca aj fyzické ochorenia. Všetko obmedzujúce z našich životov môže zmiznúť, keď tomu venujeme potrebnú dávku správnej láskavej pozornosti. Láska skutočne lieči.

 

Potreba lásky nás vedie k závislostným vzťahom.


Láska je pre náš život nevyhnutná, a preto sa snažíme ju získať a naplniť svoju potrebu, väčšinou skrz vzťahy - s partnermi, deťmi, priateľmi, rodičmi. Najviac lásku očakávame v partnerských vzťahoch. Veľké množstvo vzťahov je však závislostných a obmedzujúcich. Partneri si navzájom živia potrebu bezpečia, prijatia a lásky vykonávaním rôznych služieb. Je to jedna z radu možností, ako na sebe môžu byť ľudia vo vzťahoch závislí.Na úrovni psychiky do hry vstupujú manipulácia, ústupky na úkor vlastných potrieb, kontrola druhého, nevera a úteky zo vzťahu a rodinného života vôbec, vzájomné obviňovanie, požiadavky na partnera. Vzťah sa stáva výmenným obchodom. Ide ešte o lásku? Áno, týmito prostriedkami o ňu bojujú ľudia vo väčšine vzťahov. Láska je tak cenná, že sa partneri snažia získať kontrolu nad tým, že zdroj lásky, partner, zostane navždy...


Problémom je, že keď sa ľudia do seba zamilujú a začnú láskou a iskrením, ktoré medzi nimi samovoľne vzniká, len sýtiť svoje potreby. Pokiaľ ale nevytvárajú vedome ďalšie iskrenie a nerozširujú vzájomnú príťažlivosť, vzťah sa po niekoľkých rokoch na citovej úrovni vyčerpáva, zostávajú potom spoločné povinnosti pre dvoch smutných ľudí, ktorí sa stále snažia získať od druhého rovnaké šťastie, ako na začiatku.


Láska bola, ale partneri ju iba konzumovali a nevytvárali ďalej, tak sa vytratila.Dôvodom mnohých vyhasnutých a smutných ľudí je, že nedokážu dávať lásku sami sebe! Láska sa pre nich stala cenným "tovarom", ktorého je k dostaniu len toľko, koľko dáva partner. Je sužujúce, keď sa človek cíti závislý na tom, čo dá druhý. Vo chvíli, keď ten druhý začne dávať lásku inam, nemá už nazvyš pre nás. Nám chýba životne dôležitý cit a navyše môžeme sa cítiť zranení, pretože partner predsa pred oltárom sľúbil, že to bude až do smrti.

Keď dáva človek priebežne - pred vzťahom aj počas vzťahu - lásku a pozornosť sám sebe, všetky drámy z partnerského života miznú. Kto sa o seba stará, ten už má svoju skúsenosť, že zdroj lásky je neobmedzený a navyše priamo u neho, vyviera priamo v jeho vlastnom srdci. Cíti trvalo väčšie citové naplnenie a spokojnosť. Nemá dôvody nadávať na svet, pretože ho má stále niekto rád, na rozdiel od toho, ktorý na svoju "dávku" od partnera čaká. Je teda veselším a príjemnejším spoločníkom, partner ho rád vyhľadáva. Kto má sám seba rád, je citovo nezávislý na svojom partnerovi, pretože mnoho svojich potrieb uspokojí sám. Dokáže sa utešiť, zregenerovať zo stresu, prebrať so sebou vlastné záležitosti, ktoré možno partnera nudia. A aj to funguje pre partnera veľmi príťažlivo, rád nakoniec ponúkne podporu pri úteche a rád preberie veci, ktoré ho nudia, keď ho nikto nenúti.

Kto si dáva pravidelne lásku a starostlivosť, pozná dobre svoje priania a je zvyknutý ich pravidelne napĺňať. Napríklad si môže žena kvety kupovať sama. Ak je k sebe pozorná a ohľaduplná, chová sa tak k nej aj on. Veľkorysosť partnera voči nám je vždy vernou kópiou našej vlastnej veľkorysosti k sebe.


Keď vzťah prerastie princíp výmenného obchodu

Vo vzťahu dvoch nezávislých a seba samého milujúcich ľudí ide o oveľa viac ako o výmenu služieb a vzájomné naplnenie potrieb. Obaja partneri dokážu uspokojovať svoje potreby nezávisle na sebe, zo vzťahu prestávajú brať, ale naopak ho začínajú spoločne živiť. Vďaka tomu, že cítia svoje vlastné vnútorné naplnenie, svoju vlastnú lásku, tvori sa v ich srdciach prebytok, ktorý dajú do svojej spoločnej lásky.

Vytvárajú vo vzťahu niečo neviditeľné, čo cítia len oni dvaja. Toto oboch dostredivou silou a magicky vťahuje do ich vzťahu, vzájomnej prehlbujúcej sa lásky. Spoločne sa posúvajú na rovinu hlbokej intimity a zdieľania. Ostatní potenciálni partneri nemajú žiadny význam, pretože najväčšou motiváciou oboch je pestovať toto magické kúzlo medzi nimi. Vzťah je pevný vo vnútri, a preto nepodlieha nebezpečenstvom zvonku. Potrebné brať od partnera sa mení v potrebu dávať a tým sa úplne mení dynamika vo vzťahu. Dvaja, ktorí predovšetkým dávajú a len niekedy vyžadujú, dokážu medzi sebou vytvoriť ohromné citové bohatstvo, z ktorého čerpajú aj ich deti. Deti rodičov, ktorí k sebe pestujú hlbokú lásku, sú veľmi sebavedomé a spokojné.


autor: Lucie Kolaříková
zdroj: www.luciekolarikova.cz, preklad: Mária Malecká

diskusia k článku

články, ktoré sa Vám budú páčiť

partneri