ďalší
článok
Môžete si dovoliť byť silní a vášniví?
Článok

Môžete si dovoliť byť silní a vášniví?

kategórie: Intimita, Osobný rozvoj |
publikované: 07.10.2015 | autor: Mgr. et Mgr.Petra Yamuna Wolf

Už ste si všimli, že silní jedinci sú často tiež "samotári"? Čím to je? Keď si totiž dovolíte byť silní, sila vás prirodzene vytlačí zo zóny komfortu, z územia, ktoré je vám veľmi dobre známe do územia, ktoré je potrebné prebádať a ustáť si ho aj s tým rizikom, že sa v ňom na určitú (niekedy navždy) dobu ocitnete sami. Keď ste spojení so svojou skutočnou, prirodzenou silou, cítite odvahu otvoriť sa životu a všetkým možnostiam, ktoré vám život ponúka. Ste ochotní riskovať, ste pripravení sa zviditeľniť, idete proste za tým, čo chcete. Všetko je pre vás jasné, nemáte pochybnosti o správnosti svojich krokov, neváhate a len nasledujete vnútorný impulz. Neriešite, či to, čo konáte je zlé alebo správne - dobré a akceptované väčšinou alebo tými, ktorí sú pre vás dôležití a ktorí niekedy svojím vplyvom útočia na vašu sebahodnotu a sebaobraz.


Nelámte si hlavu zbytočným premýšľaním, proste žite.


Vaša sila je v danej chvíli primeraná bezprostrednému okamihu. Vaša sila môže byť divoká, vášnivá alebo jemná a presná. Svoju silu ovládate a vynakladáte ju s rozvahou. Vydávate na svoje každodenné úlohy len toľko úsilia, koľko si daná vec žiada. Len toľko, koľko je práve potrebné vynaložiť vnútorných prostriedkov. Stávate sa pružnými a vnímavými na výzvy okolia aj osobných rezerv a potrieb. Ste naplno v danom prítomnom okamihu, nie ste zaťažení očakávaniami a predsudkami.

Nepleťte si svoje rozhodnutia s nádejami a iluzórnymi predpokladmi na základe minulých domnienok. Ste tu a teraz, v plne bdelom a vedomom spojení so sebou. Všetko, čo sa okolo vás deje beriete ako skúsenosť, na ktorú reagujete zo svojej pravej podstaty. Vaše činy sú potom len odpoveďami na výzvy, ktoré k vám prídu na vašej životnej ceste. Nasledujete svoj vnútorný prúd a spájate sa s prúdom veškerenstva v súlade so zmyslom vášho života a univerzálnou pravdou vášho srdca. Vaša cesta je bdelá, ste naplno pozorní k neustálemu pohybu vo vás aj vo vašom okolí, splývate s prúdom a udržujete vnútornú i vonkajšiu rovnováhu. S riekou života nebojujte, ale plynťe harmonicky s jej prúdom.


Sexualita ako cesta životnej sily v jej najčistejšej prirodzenosti je spojená so silou.


Fakt, či si dovolíte zažívať naplno prítomnosť vlastnej sily, súvisí aj s tým, aký bol prístup vašich rodičov k prejavom sexuality. Sexualita ako cesta životnej sily v jej najčistejšej prirodzenosti je spojená so silou. Preto vo vzťahoch niekedy ľudia hrajú rôzne sexuálne "hry", aby načerpali (rozumej vysali) silu z druhého človeka, keď si nie sú vedomí svojho spojenia so svojou vlastnou silou. Alebo keď so svojou silou nevie prirodzene plávať a z dôvodov negatívnych presvedčení a blokov je ich sila buď potlačená alebo pokrútená. Keď si neblokujete svoju silu v druhej čakre a dovolíte jej, aby pokračovala na svojej ceste do tretej čakry - čakry umožňujúcej vám prejaviť svoje zameranie, cielenie a rozhodnosť, môžete naplno rozvinúť všetky jej aspekty a možnosti.

image

Jednou z kvalít sily je ohnivosť a tá vám otvára cestu k vášni, vášni vášho zapáleného srdca

 

Ak teda majú rodičia k sexualite negatívny prístup, dieťa ho podvedome prevezme a so svojou sexualitou potlačí aj svoju silu (z druhej čakry už energia nemôže pokračovať ďalej do tretej a potom štvrtej čakry). Prestávajú mať "šťavu" na rozhodné činy a sú vo svete stratení, napospas silnejším jedincom, ktorí ich oslabenie môžu zneužiť a využiť v prospech svojho osobného zámeru.

Zrelá sexualita ale samozrejme obsahuje viac než len silu. Je v nej prítomná aj láska vyvierajúca z otvoreného srdca, splynutie v jednote a vedomá bdelosť k svojim hraniciam a svojej ceste. Bez týchto kvalít je sex len uspokojovanie animálnych chúťok nezrelej duše. Ale bez sily nie je sexualita úplná.

Naša spoločnosť je presýtená sexuálnym nábojom, ktorý na nás doslova reve z masmédií, je v pornografii, prejavuje sa v prostitúcii a reklame. Čo niekedy vedie ľudí k opačnému extrému - úteku do asexuálneho života plného potlačenia svojich vnútorných prirodzených silových tendencií.

Sex ale nie je vypichovaný do nášho zorného poľa len preto, že ľudia k svojej sexualite týmto násilným spôsobom pristupujú prirodzene, ale preto, že svoju sexualitu potláčajú a potláčaná energia potom vystupuje na povrch v deformovanej až perverznej podobe. Priamy, prirodzený spôsob prežívania sexuality bol u nich potlačený.

Riešením je poznať svoju silu, objaviť s ňou spojenú divokosť a vášeň svojej sexuality. Neznamená to ale, že sexualita má potom ovládať a stravovať daného jedinca tak, že by napĺňala všetky miesta v jeho mentálnom uvažovaní a hnala ho ako neskrotné zviera do kontaktu s druhými ľuďmi. Takýto človek nie je ovládaný silou a zmietaný ňou, ale vedome sa so svojou silou spája. So svojou divokosťou plynie a nebojí sa svojej vášne, nech už má akúkoľvek podobu v jeho jedinečnom tvorivom prejave, kedy zažíva osobné uspokojenie len z toho, že je...


autor: Mgr. et Mgr.Petra Yamuna Wolf
zdroj: www.psychoterapeutka.cz

diskusia k článku

články, ktoré sa Vám budú páčiť

partneri