Vnímaj svoje telo

Môžu muži porozumieť ženám?

ďalší
článok
V rytme svojej túžby
Článok

V rytme svojej túžby

kategórie: Vzťahy, Tipy a rady, Intimita, Sex a sexualita, Osobný rozvoj, Sebapotešenie |
publikované: 16.03.2016 | autor: Jana Mašková Zimolová, CSB

Spôsobov, ktorými dosahujeme vzrušenie, sú tisíce.

Každý má však jeden zaručený najsilnejší motív, ktorý ho dostáva do varu. Býva to často len jeden vrcholný erotický, či sexuálny zážitok v živote. Extatický úlet. Od toho sa potom odvíjajú všetky ostatné, podporné a doplňujúce varianty.


Vo svojom detstve, v priebehu dospievania, alebo aj v dospelom živote sa človek stretáva s mnohými eroticky vzrušivými témami. Jedna však môže byť to "naj".

Tak ako v bežnom živote nás môže uniesť krásna melódia, nádherný obraz, radostná, naplňujúca činnosť, chvíle, keď zabúdame na čas a na celý svet okolo seba a sme naplno prítomní v opojnom zážitku, tak aj v sexuálnom prežívaní prichádza chvíľa, keď sa necháme doslova strhnúť a uchvátiť mocným vzrušením, rozkošou a blaženosťou. Stratíme hlavu. Vzdáme sa kontroly a dovolíme si oddať sa a odovzdať samotnej podstate našej bytosti. Sme živí. Sme v tele. Sme úplne zameraní na cítenie, vnímanie a prežívanie. Sme tu a teraz.

Tieto stavy môžu prinášať až transformačný rozmer. V takýchto okamihoch sme absolútne pravdiví, ponorení hlboko do seba samého. Úloha a masky, ktoré na seba bežne berieme, sa stierajú a naše najčistejšie JA vystupuje na povrch.


A práve z týchto okamihov, úplného erotického tranzu, môžeme nachádzať odpovede na svoje bytostné a existenčné otázky.


To, ako človek vníma sexualitu, čo vyhľadáva, čo je pre neho tým hlavným motívom k vzrušeniu, sa totiž odráža v celom jeho živote. V jeho konaní, prístupe k ľuďom, k opačnému pohlaviu, aj k zamestnaniu. Jeho hlboké sexuálne potreby sa premietajú do celkového nastavenia v živote.

Ako príklad môžem uviesť klienta z mojej praxe, ktorého najsilnejším podnetom ku vzrušeniu je pohľad na ženu, zviazanú lanami, zavesenú na strope, hlavou dole.

Pre tohto muža je najdôležitejším okamihom vrcholného vzrušenia práve tento obraz. Nie činnosť, nie prístup, len tento obraz stačí na to, aby sa jeho sexuálna energia rozbehla naplno.


image

Skúste sa zamyslieť, aká je vaša základná erotická téma? Čo je tým podnetom, ktorý vás privádza až k samotnému jadru? Aký je váš ideálny sexuálny zážitok?

 


Ak sa pozrieme "za", je zrejmé, že môjho klienta vzrušuje pohľad na bezmocnú ženu. V hre je teda dominancia a submisivita. Moc a podriadenie sa. Jeho erotické fantázie sa vo väčšine prípadov stále zaoberajú touto témou. Byť v dominantnej úlohe je pre neho pri predstavách najdôležitejším podnetom ku vzrušenie. Byť v dominantnej úlohe znamená v jeho ponímaní "cítiť sa ako chlap!".

A ako to má v živote?


V živote sa pritom tento muž nachádza v presne opačnej pozícii. V zamestnaní má nadriadenú ženu, v manželstve žije so ženou, ktorá ho svojím správaním mierne prevyšuje a na to má dve dospievajúce dcéry, u ktorých v tomto období výrazne stráca autoritu. Tento klient žije svoj život úplne v rozpore s tým, čo je jeho základná najsilnejšia túžba - byť dominantný. Necíti sa šťastný, nemá chuť na milovanie, je unavený a vyčerpaný.

Ak postavíme jeho najsilnejší erotický vzorec na odrazový mostík a preskladáme postupne bežné denné situácie, v ktorých sa nachádza tak, aby bol tento vzorec aspoň z časti naplnený, môžeme pozorovať vysoký príliv energie a naplnenie v živote tohto môjho klienta.


Nájdením svojho vrcholného erotického zážitku, môžeme svoj život veľmi obohatiť a skvalitniť. Nielen v sexuálnej oblasti.


Môžeme si uvedomiť, čo je tým hlavným motorom, ktorý nás vedie každým dňom. Kedy sa cítime naplnení a spokojní a ako tieto pocity viac vniesť do svojho bežného života.

Môj klient môže napríklad zmeniť pracovnú pozíciu, nájsť si nové miesto, kde nadriadený bude muž. Alebo sám zapracovať na tom, aby bol nadriadeným. Môže začať podnikať, aby pocit svojej dominancie v profesijnej oblasti umocnil. Vo svojom manželstve môže začať praktizovať iný prístup. Byť si istejší vo svojich rozhodnutiach a stáť si za nimi, plniť svoje slovo a byť pevnejší vo svojich postojoch a názoroch, poskytnúť svojej žene pevnú oporu tak, aby riadenie rodiny mohla prenechať svojmu mužovi a plne spočinúť vo svojom ženskom plynutí. A konečne v milovaní dať priechod svojim túžbam, komunikovať o nich so svojou partnerkou a nájsť spoločné, ideálne riešenie.

product

Autor knihy Erotic Mind (Erotická myseľ) americký sexuológ Jack Morin, vo svojej knihe hovorí, že "nezabudnuteľné sexuálne skúsenosti sú oknami do našej erotickej mysle".

Byť naozaj spokojný a naplnený v sexuálnej oblasti, súvisí s naplnením základných ľudských potrieb. Potlačovaním tejto prirodzenosti vnášame do svojich životov rozpor, nespokojnosť a disharmóniu.

Skúste sa zamyslieť, v čom tkvie vaša základná erotická téma. Čo vám konkrétne prináša do života vzpruhu v sexuálnej oblasti. Čo je tým podnetom, ktorý vás privádza až k samotnému jadru. Aký je váš ideálny sexuálny zážitok, so všetkým, naplno.

Nie je to vždy úplne jednoduché, nahliadnuť pod povrch a pozrieť až na dno. Priznať si svoje skutočné sexuálne túžby a prijať ich. Byť s nimi v súlade. Ale ak nájdete odpovede na túto otázku, môžete do svojho života vniesť viac uspokojenia na všetkých rovinách.

Môžete žiť svoj život tak, aby úplne alebo aspoň čiastočne, zodpovedal vašim najtajnejším túžbam. Aby bol každý váš zážitok obohacujúci, živý a prínosný.


Môžete žiť v rytme svojej túžby.


autor: Jana Mašková Zimolová, CSB
zdroj: www.terapiedotykem.cz

diskusia k článku

články, ktoré sa Vám budú páčiť

partneri